banner

Danh mục bệnh nghề nghiệp

DANH MỤC

BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

TT

TÊN BỆNH NGHỀ NGHIỆP

1.

Bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp.

2.

Bệnh bụi phổi amiăng nghề nghiệp.

3.

Bệnh bụi phổi bông nghề nghiệp.

4.

Bệnh bụi phổi talc nghề nghiệp.

5.

Bệnh bụi phổi than nghề nghiệp.

6.

Bệnh viêm phế quản mạn tính nghề nghiệp.

7.

Bệnh hen nghề nghiệp.

8.

Bệnh nhiễm độc chì nghề nghiệp.

9.

Bệnh nhiễm độc nghề nghiệp do benzen và đồng đẳng.

10.

Bệnh nhiễm độc thủy ngân nghề nghiệp.

11.

Bệnh nhiễm độc mangan nghề nghiệp.

12.

Bệnh nhiễm độc trinitrotoluen nghề nghiệp.

13.

Bệnh nhiễm độc asen nghề nghiệp.

14.

Bệnh nhiễm độc hóa chất bảo vệ thực vật nghề nghiệp.

15.

Bệnh nhiễm độc nicotin nghề nghiệp.

16.

Bệnh nhiễm độc cacbon monoxit nghề nghiệp.

17.

Bệnh nhiễm độc cadimi nghề nghiệp.

18.

Bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn.

19.

Bệnh giảm áp nghề nghiệp.

20.

Bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân.

21.

Bệnh nghề nghiệp do rung cục bộ.

22.

Bệnh phóng xạ nghề nghiệp.

23.

Bệnh đục thể thủy tinh nghề nghiệp.

24.

Bệnh nốt dầu nghề nghiệp.

25.

Bệnh sạm da nghề nghiệp.

26.

Bệnh viêm da tiếp xúc nghề nghiệp do crôm.

27.

Bệnh da nghề nghiệp do tiếp xúc môi trường ẩm ướt và lạnh kéo dài.

28.

Bệnh da nghề nghiệp do tiếp xúc với cao su tự nhiên, hóa chất phụ gia cao su.

29.

Bệnh Leptospira nghề nghiệp.

30.

Bệnh viêm gan vi rút B nghề nghiệp.

31.

Bệnh lao nghề nghiệp.

32.

Nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

33.

Bệnh viêm gan vi rút C nghề nghiệp.

34.

Bệnh ung thư trung biểu mô nghề nghiệp.