banner

Hết năm 2022, phấn đấu trên 90% dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT được xác thực, bổ sung thông tin với dữ liệu dân cư

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh vừa ký ban hành Kế hoạch số 2207/KH-BHXH về triển khai cập nhật, bổ sung số Định danh cá nhân/Căn cước công dân của người tham gia trong Cơ sở dữ liệu BHXH Việt Nam quản lý và cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số.

Hết năm 2022, phấn đấu trên 90% dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT được xác thực, bổ sung thông tin với dữ liệu dân cư (Ảnh minh hoạ)

Kế hoạch nhằm triển khai mục tiêu: “Bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cả nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cả nhân vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư để chỉ cần sử dụng thẻ Căn cước công dân, ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an, trong đó tập trung thực hiện ngay đối với một số giấy tờ như BHYT” theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Mục tiêu cụ thể gồm: Tất cả người tham gia BHXH, BHYT là công dân Việt Nam được cơ quan BHXH cấp mã số BHXH trong Cơ sở sữ liệu (CSDL) do BHXH Việt Nam quản lý được cập nhật, bổ sung số Định danh cá nhân/Căn cước công dân và được xác thực đúng với CSDL quốc gia về Dân cư. Đồng thời, kết hợp việc cập nhật, bổ sung, xác thực CSDL người tham gia với cơ sở dữ liệu về dân cư và việc đăng ký, cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID- BHXH số. Phấn đấu đến hết năm 2022 đạt tỷ lệ từ 90% đến 100% người tham gia được cập nhật số Định danh cá nhân/Căn cước công dân trong CSDL do BHXH Việt Nam quản lý và sẽ có khoảng 35 triệu người được phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID, trong đó bao phủ ứng dụng VssID tới 100% nhóm người cùng tham gia tại các đơn vị sử dụng lao động. 

Tổng Giám đốc yêu cầu, việc triển khai thực hiện Kế hoạch đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo đúng các quy trình, thủ tục theo quy định. Kế hoạch của BHXH Việt Nam đã xác định, hướng dẫn cụ thể từng bước triển khai và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc liên quan, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

Tác giả (nguồn): Theo BHXH Việt Nam
Cập nhật lúc: 18/08/2022, 16:39