banner

Hướng dẫn cài đặt phần mềm BHXH

Hướng dẫn chi tiết, cụ thể và bổ sung một số nội dung chưa được nêu trong hướng dẫn về những thiết lập ban đầu cần thiết cho chương trình hoạt động.

           Phần mềm thống kê chi phí khám chữa bệnh HMS 2.0 đã được triển khai, sử dụng tại các cơ sở quân y ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với BHXH Bộ Quốc Phòng. Trong hướng dẫn sử dụng phần mềm đã nêu những nội dung cơ bản. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi xin đề cập chi tiết, cụ thể hơn và bổ sung một số nội dung chưa được nêu trong hướng dẫn về những thiết lập ban đầu cần thiết cho chương trình hoạt động:
          I. Cài đặt chương trình, tạo biểu tượng trên màn hình và khởi động chương trình:
          Bước 1: Sao chép thư mục HMS trong đĩa CD vào ổ đĩa D của máy tính, nếu không có ổ đĩa D thì sao chép vào ổ đĩa C (nên để thư mục ở ổ đĩa D, vì trong trường hợp phải cài lại hệ điều hành, thì không cần sao lưu thư mục này).
          Bước 2: Tạo biểu tượng trên màn hình
          1. Mở thư mục HMS, rồi nhấn chuột phải 1 lần vào file HMS.EXE;
          2. Di chuột đến mục  Send to;
          3. Nhấn chuột trái 1 lần chọn Desktop (creat shortcut) như hình 1, kết thúc thao tác này, trên màn hình máy tính đã có 1 biểu tượng của chương trình HMS.


          Hình 1: Các bước tạo biểu tượng chương trình trên màn hình

          Bước 3: Khởi động chương trình từ biểu tượng trên màn hình Desktop vừa tạo ra hoặc trực tiếp từ file HMS.EXE (bằng cách nhấn đúp chuột trái vào biểu tượng) ở lần chạy đầu tiên:
          1. Chương trình sẽ đưa ra thông báo yêu cầu nhập khóa bảo vệ, sau đó nhấn nút lệnh OK để hiện cửa sổ nhập khóa bảo vệ;


          Hình 2: Thông báo và cửa sổ yêu cầu nhập khóa bảo vệ

          2. Mở file cdkey.txt trong thư mục cài đặt chương trình (thư mục D:\HSM\TEMP như trong hình 3). Sao chép dòng đầu tiên của file cdkey.txt dán vào ô Name; sao chép dòng thứ 2 dán vào ô Key như trên hình 2, sau đó nhấn OK, chương trình sẽ đưa ra một thông báo tiếp tục nhấn OK và chương trình bắt đầu khởi động;      


          Hình 3: Mở file cdkey.text và sao chép khóa bảo vệ

          3. Chương trình mặc định một số tham số như: thư mục cơ sở dữ liệu là thư mục cài đặt (D:\HMS\) để chứa dữ liệu làm việc; người sử dụng là Admin; ngày làm việc là ngày hiện tại (có thể chọn ngày làm việc khác bằng cách nhập ngày, tháng, năm vào ô này) như hình 4;      


          Hình 4: Cửa sổ đăng nhập chương trình

          5. Nhấn vào nút lệnh OK để đăng nhập vào chương trình.
          II. Khắc phục lỗi hiển thị tiếng việt của chương trình
          Khi không đọc được tên các chức năng, các thông tin hiển thị của chương trình, cách khắc phục như sau:
          Cài đặt chương trình Vietkey 2000, rồi khởi động lại máy tính.
          A. Đối với hệ điều hành Window Xp        


          Hình 5: Các bước chọn phông chữ trên Window Xp

          Bước 1: Trên màn hình máy tính, nhấn chuột phải như trên hình 5;
          Bước 2: Di chuyển chuột đến chức năng Properties và nhấn chuột trái để chọn;
          Bước 3: Trên cửa sổ Display Properties, nhấn chuột trái chọn Appearance;
          Bước 4: Nhấn chuột trái vào nút lệnh Advanced;
          Bước 5: Trong ô Item, nhấn chuột trái vào hình mũi tên chỉ xuống; 
          Bước 6: Di chuyển chuột đến mục Active Title Bar rồi nhấn chuột trái để chọn;
          Bước 7: Trong ô Font, nhấn chuột trái vào hình mũi tên chỉ xuống;
          Bước 8: Di chuyển chuột đến phông chữ MS Sans Serif rồi nhấn chuột trái để chọn;
          Bước 9: Nhấn chuột trái vào nút lệnh OK, để hoàn thành việc thiết lập phông chữ cho thành phần Active Title Bar.
          Hoàn toàn tương tự, thực hiện từ bước 4 đến bước 9 để chọn phông chữ cho các thành phần Menu và Message Box, chỉ khác ở bước 6 thay vì chọn thành phần Active Title Bar chúng ta chọn Menu để thiết lập phông chữ cho Menu, chọn Message Box để thiết lập phông chữ cho Message Box.
          Và cuối cùng nhấn chuột trái vào nút lệnh OK trên cửa sổ Display Properties để áp dụng tất cả những thay đổi.
          B. Đối với hệ điều hành Window 7
         


          Hình 6: Các bước thiết lập phông chữ

          Bước 1: Trên màn hình máy tính, nhấn chuột phải như trên hình 6;
          Bước 2: Nhấn chuột trái chọn chức năng Personalize;
          Bước 3: Nhấn chuột trái vào nút Window Color;
          Bước 4: Trên cửa sổ vừa hiện ra, nhấn chuột trái chọn Advanced appearance settings...;
          Các bước 5, bước 6, bước 7, bước 8 hoàn toàn tương tự như các bước 5, bước 6, bước 7, bước 8 đối với hệ điều hành Window Xp ở mục A;
          Bước 9. Nhấn chuột trái vào nút lệnh Apply để sử dụng phông chữ cho các mục vừa chọn.
          Hoàn toàn tương tự thực hiện từ bước 5 đến bước 9 để chọn phông chữ cho các thành phần Menu và Message Box, chỉ khác ở bước 6 thay vì chọn thành phần Active Title Bar chúng ta chọn Menu để thiết lập phông chữ cho Menu, chọn Message Box để thiết lập phông chữ cho Message Box.
           Trong hệ điều hành Window 7, ngoài những bước thực hiện trên, cần thiết lập trong Registry của hệ thống, các bước tiến hành như sau:

 


          Hình 7: Thiết lập phông chữ trong Registry của hệ thống

          Bước 1: Nhấn chuột trái vào nút Start trên thanh tác vụ của máy tính như trên hình 7;
          Bước 2: Lúc này con trỏ soạn thảo đang nhấp nháy trong ô tìm kiếm, thực hiện nhập từ khóa regedit rồi nhấn phím Enter trên bàn phím, có 1 thông báo yêu cầu xác nhận cho phép chạy chương trình Registry Editor, nhấn chuột trái chọn Yes;
          Bước 3: Trên cửa sổ của chương trình Registry Editor, nhấn chuột trái chọn mục Edit;
          Bước 4: Di chuyển chuột đến mục Find và nhấn chuột trái để chạy chức năng tìm kiếm;
          (Lưu ý: Bước 3 và Bước 4 có thể thay bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctr+F )
          Bước 5: Trong ô Find what, thực hiện nhập từ khóa: MS Sans Serif 8,10,12,14,18,24  để tìm kiếm (phải nhập chính xác từ khóa này thì chức năng tìm kiếm mới có thể đưa ra kết quả, chú ý chỉ một khoảng trắng giữa MS và Sans, một khoảng trắng giữa Sans và Serif, một khoảng trắng giữa Serif và 8);
          Bước 6: Trong phần Look at, nhấn chuột trái vào các ô hình vuông để bỏ dấu tích  ở các tiêu chí tìm kiếm KeysData và chỉ đánh dấu tích  đối với Values;
          Bước 7: Nhấn chuột trái vào nút lệnh Find Next và chờ trong giây lát để chức năng tìm kiếm thực hiện;
          Bước 8: Khi tìm kiếm thành công, phông chữ MS Sans Serif 8,10,12,14,18,24 sẽ được đánh dấu, nhấn đúp chuột trái vào phông chữ này;
          Bước 9: Trong ô Value Data nhập đường dẫn đến file phông chữ: C:\Program Files\Vietkey2000\SSERIFE.FON (phải chắc chắn đã cài chương trình Vietkey2000, kiểm tra bằng cách mở thư mục C:\Program Files, rồi tìm thư mục Vietkey2000, nếu không thấy thư mục Vietkey2000 mà chỉ thấy thư mục Vietkey thì thay đường dẫn trên bằng đường dẫn C:\Program Files\Vietkey\SSERIFE.FON );
          Bước 10. Nhấn chuột trái vào nút lệnh OK để ghi nhận đường dẫn vừa nhập và khởi động lại máy tính để hoàn tất việc thiết lập phông chữ trong Registry.  
          Trên đây là toàn bộ các thao tác cần thiết khi cài đặt phần mềm để chương trình hoạt động, từ đó có thể đọc hướng dẫn sử dụng và thực hành ngay trên phần mềm giúp nâng cao hiệu quả trong việc khai thác, sử dụng./.