banner

Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp chi trả thêm hơn 1.000 tỷ đồng tới người lao động

Cơ quan BHXH đã chi hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho gần 359 nghìn người lao động. Số tiền chi trả là hơn 1.018 tỷ đồng, đạt khoảng 98% tổng số hồ sơ phải thực hiện.

Ảnh minh họa: Sưu tầm internet

Kết quả triển khai Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho thấy, đến 17 giờ 30 phút ngày 5/9/2022, cơ quan BHXH các cấp đã chi hỗ trợ cho gần 359 nghìn người lao động với số tiền hơn 1.018 tỷ đồng.

BHXH Việt Nam cho biết, sau 25 ngày quyết liệt triển khai Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH, BHXH các tỉnh, thành phố đã thực hiện chi trả gói hỗ trợ đạt khoảng 98% tổng số hồ sơ phải thực hiện tính đến thời điểm này.

BHXH của 28 địa phương đã hoàn thành việc chi trả gói hỗ trợ.

Theo Nghị quyết số số 24/2022/UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 11/8/2022, khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021 được dành để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động đã nộp hồ sơ đúng thời hạn thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH.

Cơ quan BHXH chi trả trực tiếp tiền mặt cho gần 414 nghìn người đã nộp hồ sơ đúng hạn.

Hạn cuối để chi trả hỗ trợ người lao động là ngày 10/9/2022./.

Tác giả (nguồn): Theo Nhân dân
Cập nhật lúc: 06/09/2022, 16:10