banner

Thông qua dự thảo Báo cáo tình hình sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2021

Ngày 9/9/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành Nghị quyết 120/NQ-CP về việc thông qua dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2021.

Ảnh minh họa

Theo đó, thông qua dự thảo Báo cáo của Chính phủ với Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2021 như đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 57/TTr-LĐTBXH ngày 22/8/2022.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất thuộc phạm vi quản lý.

Giao Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký báo cáo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội theo quy định; chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và cơ quan liên quan báo cáo, giải trình với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

Văn bản có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tác giả (nguồn): BBT
Cập nhật lúc: 10/09/2022, 10:50