banner
Tăng cường tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân về ứng dụng VssID-BHXH số

Tăng cường tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân về ứng dụng VssID-BHXH số

Hiện nay, trong quá trình triển khai ứng dụng VssID - BHXH số, vẫn còn có phản ánh của người dân về việc thông tin trên ứng dụng chưa chính xác; đồng thời, phản ánh của người dân về vấn đề này cũng chưa được xử lý, phản hồi đầy đủ, kịp thời. Vì vậy, Lãnh đạo BHXH Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai các giải pháp khắc phục.

Kết nối các cơ sở dữ liệu, triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh BHYT

Kết nối các cơ sở dữ liệu, triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh BHYT

Bên cạnh việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an triển khai thực hiện việc xác thực thông tin công dân, triển khai sử dụng CCCD, ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNEID) thay thế thẻ BHYT giấy, giúp người dân thuận lợi, không phải mang nhiều loại giấy tờ khi đi khám chữa bệnh.

Khẩn trương hướng dẫn thủ tục giải quyết chế độ BHXH cho người lao động mắc COVID-19

Khẩn trương hướng dẫn thủ tục giải quyết chế độ BHXH cho người lao động mắc COVID-19

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 210/TB-VPCP ngày 20/7/2022 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tình hình xử lý vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc COVID-19 và phụ cấp cho cán bộ, nhân viên ngành y tế.

Hiển thị 1 đến 6 trên 71