banner
Chính sách BHYT thực sự đi vào cuộc sống: Khẳng định thành quả, quyết tâm trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Chính sách BHYT thực sự đi vào cuộc sống: Khẳng định thành quả, quyết tâm trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Chính sách BHYT ra đời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân. Với trên 90% dân số có thẻ BHYT, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai khẳng định: Chính sách BHYT đã thực sự đi vào cuộc sống - Đây là thành quả, sự quyết tâm chính trị trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Thực hiện đúng quy định về đăng ký KCB BHYT ban đầu

Thực hiện đúng quy định về đăng ký KCB BHYT ban đầu

Ngày 29/11/2022, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 3637/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an Nhân dân (gọi chung là BHXH các tỉnh) về việc thực đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu.

Hiệu quả từ Hệ thống Thông tin giám định trong quản lý quỹ BHYT

Hiệu quả từ Hệ thống Thông tin giám định trong quản lý quỹ BHYT

Năm 2016, BHXH Việt Nam triển khai xây dựng Hệ thống thông tin giám định BHYT (Hệ thống) kết nối, liên thông dữ liệu với các cơ sở KCB BHYT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, Hệ thống được hoàn thiện và chính thức triển khai thực hiện công tác giám định điện tử, mang lại rất nhiều hiệu quả trong công tác quản lý quỹ BHYT.

Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế và giải pháp

Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế và giải pháp

Có tới 41/63 tỉnh, thành phố trên cả nước rơi vào tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trong năm 2022. Tình trạng này không chỉ tác động trực tiếp tới công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhất là những người có thẻ BHYT, mà còn ảnh hưởng tới chủ trương, chính sách về an sinh xã hội... khiến Chính phủ phải liên tục đưa ra các chỉ đạo và giải pháp tháo gỡ.

Đề xuất, kiến nghị nhằm tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế

Đề xuất, kiến nghị nhằm tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế

Với phương châm luôn đặt quyền và lợi ích của người tham gia BHYT lên hàng đầu, BHXH Việt Nam đã đồng thời thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có nội dung đề xuất, kiến nghị sửa đổi chính sách pháp luật BHYT, nhằm phát triển người tham gia BHYT, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân.

Hiển thị 1 đến 6 trên 58