banner
Thị trường lao động và hướng hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam

Thị trường lao động và hướng hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) như “chiếc cầu vượt” giúp người thất nghiệp qua giai đoạn khó khăn bằng tiền trợ cấp thất nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm hoặc đào tạo lại nghề... để họ sớm hòa nhập trở lại thị trường lao động (TTLĐ). Bài viết giới thiệu một số nội dung cơ bản về TTLĐ, chính sách TTLĐ và đề xuất hướng hoàn thiện chính sách BHTN ở nước ta.

An sinh xã hội đối với người cao tuổi, trong bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam

An sinh xã hội đối với người cao tuổi, trong bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam

Để hướng tới hệ thống ASXH bền vững, việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH là một trong những giải pháp tích cực, chủ động nhất, nhằm, một mặt gia tăng nguồn thu cho quỹ BHXH; mặt khác, tỷ lệ người cao tuổi (NCT) được bảo vệ sẽ được nâng lên, nhất là nhóm NCT ở khu vực nông thôn, khu vực việc làm phi chính thức.

Sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế để phù hợp thực tiễn và tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân

Sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế để phù hợp thực tiễn và tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân

Qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung, chính sách BHYT phát triển mạnh mẽ, chế độ ngày càng hoàn thiện và thể hiện đúng vai trò của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách BHYT đã bộc lộ nhiều bất cập cần sửa đổi để mọi người dân đều được thụ hưởng quyền an sinh về BHYT.

Hiển thị 1 đến 6 trên 50