banner
Quy trình thí điểm về đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Quy trình thí điểm về đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Ngày 29/11/2022, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 3509/QĐ-BHXH ban hành Quy trình thí điểm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Công dân đầu tiên được cấp Giấy khai sinh, thẻ BHYT đồng thời qua Dịch vụ công liên thông

Công dân đầu tiên được cấp Giấy khai sinh, thẻ BHYT đồng thời qua Dịch vụ công liên thông

Ngày 21/11/2022, tại bộ phận “Một cửa” UBND xã Thanh Phong (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam), bé Đinh Bảo N. là công dân đầu tiên của Việt Nam được cấp đồng thời giấy khai sinh, đăng ký cư trú và thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) trên cổng dịch vụ công liên thông. Chỉ 30 phút sau khi khai thông tin trên máy tính, người thân bé Bảo N. đã được trả kết quả với tất cả giấy tờ liên quan.

Hiển thị 1 đến 6 trên 354