banner
258 văn bản được tìm thấy.
Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Lĩnh vực: Lao động - Tiền lương CQ ban hành: Chính phủ
File 1 (70 lượt tải)
Quy định biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
Lĩnh vực: Các lĩnh vực khác CQ ban hành: Chính phủ
Hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm COVID 19 theo chế độ BHYT
Lĩnh vực: BHXH, BHYT CQ ban hành: BHXH BQP
File 1 (222 lượt tải)
Hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm COVID 19 theo chế độ BHYT
Lĩnh vực: BHXH, BHYT CQ ban hành: BHXH BQP
File 1 (153 lượt tải)
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Lĩnh vực: BHXH, BHYT CQ ban hành: Bộ LĐTBXH
File 1 (159 lượt tải)
Về việc sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID - BHXH số để khám chữa bệnh (KCB) BHYT trên toàn quốc từ ngày 01/6/2021
Lĩnh vực: BHXH, BHYT CQ ban hành: BHXH Việt Nam
File 1 (375 lượt tải)
Quy định phân loại, khám sức khỏe, phân cấp nhiệm vụ sức khỏe đối với quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng
Lĩnh vực: Các lĩnh vực khác CQ ban hành: Bộ Quốc phòng
File 1 (459 lượt tải)
Về việc thực hiện Công văn số 362/LĐTBXH-BHXH ngày 22/02/2021của Bộ LĐ-TB&XH
Lĩnh vực: BHXH, BHYT CQ ban hành: BHXH Việt Nam
File 1 (154 lượt tải)
Về việc thực hiện Nghị định số 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Lĩnh vực: BHXH, BHYT CQ ban hành: Bộ LĐTBXH
File 1 (148 lượt tải)
Về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ
Lĩnh vực: BHXH, BHYT CQ ban hành: BHXH Việt Nam
File 1 (113 lượt tải)

Hiển thị 1 đến 10 trên 258