banner
Thông tư số 37/2021/TT-BQP
Quy định phân loại, khám sức khỏe, phân cấp nhiệm vụ sức khỏe đối với quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng
Lĩnh vực: Các lĩnh vực khác CQ ban hành: Bộ Quốc phòng
File 1 (459 lượt tải)