banner
VB Hướng dẫn số 1493/BHXH-CSYT
Về việc sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID - BHXH số để khám chữa bệnh (KCB) BHYT trên toàn quốc từ ngày 01/6/2021
Lĩnh vực: BHXH, BHYT CQ ban hành: BHXH Việt Nam
File 1 (375 lượt tải)