banner
Nghị định số 38/2022/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Lĩnh vực: Lao động - Tiền lương CQ ban hành: Chính phủ
File 1 (70 lượt tải)